مامان نگار خطاب به بچه های :

ببینید بچه ها اب رو اینجوری با خرطومتون میکشید بالا . اب باید یکم ترش باشه فقط نه بیشتر  :دی