یک روز تعطیل . رخساره و مادرش میرن گردش همون روز من و هامون . ( همراهان خاله پرنیان بچه و عمو حسینشون ) :دی