ببین دوجه

ببین دوجه . تو اولش تمخ بودی . تمخ تمخم که نه . ولی هم ننه داستی هم بابا . ولی بابای تو دست مادلت لو گلفت و بلد . منم دست تولو گلفتم و بلدم . الان من خودم هم مامانیتم هم باباییت . الان دون میخوای؟ آب میخوای؟ تمخ میخوای؟ میخوای بلات زن بدیلم؟

دوجه؟ منم اولش تمخ بودم؟

/ 0 نظر / 41 بازدید